Slik kan de få Max suksess på Snapchat

Svenske Max er en av europas eldste hamburgerkjeder og siden 2011 har de også solgt burgere til det norske folk. I dette innlegget ønsker jeg å belyse hvordan hamburgerkjeden kan dra nytte av å ta i bruk en mediekanal de ikke benytter seg av i dag – nemlig Snapchat.

Hvilken målgruppe skal Max møte på Snapchat?

Unge mellom 15 og 39 år spiser mest hurtigmat. Ut fra dette er det rimelig å anta at en av Max’ viktigste målgrupper er nettopp millennials. Max opererer allerede på blant annet Facebook, men er denne kanalen nok til å engasjere målgruppen? Det er nettopp her viktigheten av å skille kanalenes egenart fra hverandre kommer inn.

Hvordan vi bruker sosiale medier kan grovt sett deles inn i tre typer: Skapere, delere og kikkere. Skaperne er de som selv aktivt fyller mediene med innhold, delerne bidrar til å dele innholdet, men poster sjeldent selv. De fleste av oss (90 prosent) er derimot kikkere som passivt konsumerer innholdet til skaperne og delerne uten å bidra med innholdsproduksjon selv. Det sier seg selv at det ikke nødvendigvis er en smal sak å skape innhold som fenger målgruppen nok til å bryte ut av sin naturlige posisjon som kikkere. En stor forutsetning for å motivere til engasjement er dermed å velge riktig kanal. Studier viser at unge mennesker er mindre aktive når det kommer til å kommentere statuser, bilder og linker på Facebook, enn de over 40 år.  Facebook er absolutt en nødvendig kanal å være synlig på for å nå «mannen i gata», men Snapchat har et langt større potensial til å engasjere den yngre målgruppen.

Kort om Snapchat

Tall fra ipsos-mmi viser at 1 911 000 nordmenn over 18 år har en Snapchatkonto. De reelle brukertallene er trolig noe høyere da de under 18 år er ekskludert i undersøkelsen. Svein Tore Marthinsen anslår at det reelle brukertallet er nærmere 2 500 000 – altså halve norges befolkning. Videre bruker 87 prosent i aldersgruppen 18 – 29 år Snapchat daglig.

Snapchat er en såkalt ephemeral kanal. Bilder og filmer som sendes gjennom mediet har kort levetid – alt fra 1 til 10 sekunder. Det er derfor kanskje ikke så overraskende at grimaser og tullebilder er det vi sender mest av. 83 prosent av oss har sendt et grimasebilde til vennene våre. Det er derimot mystory-funksjonen på Snapchat som er mest relevant for kommersielle aktører som Max. Innholdet som deles med hele følgerskaren på en gang ligger ute i maksimum 24 timer og består av en ubegrenset mengde 1 til 10-sekunderssnutter.

Hvordan skal Max bruke Snapchat?

Storytelling
Millennials ønsker å bli mest mulig engasjert på kortest mulig tid. Det er her en av de store styrkene i Snapchat ligger. Kanalen tilrettelegger for rask og lettvint kommunikasjon på lik linje som for eksempel Twitter, men stiller ingen begrensninger knyttet til innholdets lengde eller visualisering. Snapchat er eksepsjonelt godt egnet for rask og engasjerende storytelling da de er en sammensmeltning av Youtube og Twitters beste egenskaper.

Storytelling er en fantastisk måte å bygge relasjoner mellom merkevare og og forbruker. Å la all kommunikasjon mot målgruppen bære preg av å pushe et produkt eller oppfordre til umiddelbar handling kan virke både irriterende og useriøst. Det å fortelle historier (gjerne relatert til produkt og merkevare) er både relasjonsbyggende og vil hjelpe avsender med å være «top-of-mind» når behov hos forbruker oppstår.

Engasjement
Som tidligere nevnt er de fleste av oss passive kikkere når det kommer til sosiale medier. Det er derfor viktig å oppfordre til engasjement blant målgruppen. Det kan tenkes at Snapchat har en lavere terskel for kommunikasjon mellom bedrift og forbruker da innholdet blir borte, samt at kommunikasjon ikke er synlig for andre.

En fordel med Snapchat er også at man kan se akkurat hvor mange som har sett deler av eller hele storien/posten man har delt. Dette er også en måte å måle engasjement og interesse hos målgruppen. Detter folk av midt i historien eller ser de gjennom hele? Hvilke typer poster viser målgruppen størst engasjement rundt?

Taco Bell Snapchat

Ovenfor er et eksempel på hvordan den amerikanske fast food kjeden Taco Bell engasjerer målgruppen sin på Snapchat på en kreativ måte. De ber følgerne screenshotte et tilfeldig menyvalg å sende inn bilde av hva de bestiller hos Taco Bell.

Vær uformell – bruk humor
Tilpass innholdet til kanalens egenart ved å ha en mindre formell tone enn i andre kanaler. Det er viktig å legge en strategi og jobbe med innhold, men kunsten bak god kommunikasjon på Snapchat er å beholde det uredigerte preget. Kommuniser lett og ledig med humor og ikke pynt på sannheten.

En måte Max kan underholde følgerne på en uformell måte, samtidig som de motiverer til engasjement er å lage leker og spill. Under ser vi hvordan Taco Bell har laget en «tegnebok» for følgerne sine hvor de kan screenshotte bildene, fargelegge dem i Snapchat og sende dem tilbake.

Taco colouring book

Eksklusivitet
En gylden regel for all kommunikasjon i sosiale medier er å respektere kanalenes egenart. Hvis man som forbruker kan skaffe seg samme informasjon og innhold i fire ulike kanaler, hvorfor skal man da følge mer enn en?

Snapchat er en kanal som gjør seg godt til sneak peaks og behind the scenes. Skal Max lansere et nytt produkt? Hvordan er egentlig en dag på jobb hos Max?

Arranger egne konkurranser og tilbud gjennom Snapchat, men fortell gjerne om det på andre kanaler. Dette er med på å konvertere flere følgere fra de andre kanalene til Snapchat samtidig som det beholder eksklusiviteten i kanalens innhold. Et godt eksempel på hvordan man kan være både kanalspesifikk, kreativ og eksklusiv kan du se gjennom forsikringsselskapet Gjensidige sin snap story. Gjensidige spiller her på knapphetsprinsippet. Snapchat er en kanal ekstra godt egnet for dette da man allerede er klar over «kort levetid» på innholdet.

Gjensidige på snapchat

 

Hvordan få følgere?

I kanaler som Facebook og Instagram kan det fort bli en konkurranse og et viktig kriterie å ha store følgerskarer. Men hvor viktig er det egentlig med mange følgere? En stor følgerskare på Facebook gjør i beste fall et godt inntrykk på potensielle nye følgere og styrker sosiale bevis. Utover dette er ikke følgere på kanaler som Facebook og Instagram noen indikasjon på hvor mange som faktisk ser oppdateringene dine.

I en nyhetsfeed full av støy er det vanskelig å kapre mottakerens oppmerksomhet – hvis man en gang er så heldig å havne i feeden gjennom organisk spredning. På snapchat er dette annerledes. Støyen er langt mindre da kanalen er fri for annonser og konkurrerende poster i det øyeblikket Max’s post spilles av. I løpet av de sekundene mystoryen varer er det kun Max forbrukeren konsentrerer seg om.

Hvordan skal Max lansere Snapchatkontoen sin? 

Amanda storsenter hadde ved lansering av Snapchatkonto stor suksess med offline markedføring.  Overalt på kjøpesenteret var det klistremerker med QR-koden til deres nye Snapchatkonto. Det vil være lurt av Max å adoptere denne strategien da de også ønsker å nå dem som allerede er kunder av dem i dag. Ved å benytte seg av store nok QR-koder på eksempelvis burgerpapiret og gulvet er det umulig å ikke legge merke til samtidig som scanning av koden er enkelt gjort.

Amanda-snap-qr-kode-compressorSelv om det å scanne QR-koden er aldri så enkelt kan det tenkes at indre motivasjon ikke er nok. Det vil derfor være lurt av Max å tilby de potensielle følgerne (i utsalgsstedene og på nett) ytre motivasjon. Lanseringen av Snapchatkontoen bør med andre ord gå hånd i hånd med en større rabattkode eller produktlansering. Her kommer igjen viktigheten av å spille på eksklusivitet. Målgruppen må vite at de får noe av verdi (utover innhold) for å følge Max på Snapchat. Dette kan være i form av et økonomisk avslag eller interessant informasjon. Snapchatfølgere kan for eksempel få betydelig avslag på en meny dersom de viser en spesifikk Snap i kassen hos Max. Videre er det også viktig å promotere lanseringen online i andre kanaler.

Ståle Lindblad uttrykker i en forelesning at man ikke kan betale regninger med Facebook-fans eller Snap-followers. Dette er viktig å huske på. Selv om en større følgerskare på Snapchat potensielt sett kan bety større påvirkning er det til syvende og sist følgernes handlinger som driver inntekter til bedriften. Det er altså langt viktigere med kvalitet fremfor kvantitet. Ikke vent med å produsere godt, engasjerende og handlingsmotiverende innhold til et visst følgertall er nådd – start med en gang. 100 følgere som konverteres til betalende kunder er mer verdt enn 1000 følgere som aldri handler hos Max.

Øvrige kilder:

«Sosial kommunikasjon» av Cecilie Staude og Svein Thore Marthinsen, 2013

Fremhevet bilde lånt fra Max Hamburger / Øvrige kilder linket i bildet

5 kommentarer til «Slik kan de få Max suksess på Snapchat»

  1. Hei, jeg blir glad av å lese innlegget ditt, det er grundig og skikkelig gjort. God bruk av pensum også – sammen med praktiske eksempler og egen tanker. Akkurat slik jeg vil ha det. Bare å levere inn som det er 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *