Min drømmejobb

Da Karl Phillip Lund ga den digitale markedsføringsklassen min i oppgave å skrive et blogginnlegg om drømmejobben kjente jeg det knyte seg i magen. For hva er egentlig drømmejobben min? Som markedsføringsstudent er det vel ikke helt utenkelig at drømmejobben finnes et sted i denne bransjen, men drømmejobben i form av en konkret stilling i en bestemt bedrift er likevel ikke innlysende.

Det er visse kvaliteter ved en arbeidsplass som er med på å forme et mer konkret bilde av det jeg vil kalle drømmejobben. Om jeg jobber for en stor, liten eller middels bedrift er ikke det viktigste. Hvorvidt deres verdier samsvarer med mine er derimot svært sentralt. For det første er det viktig for meg som person å kunne stå for de valg jeg tar, også i jobbsammenheng, da dette er vel så identitetsskapende som de valg man utøver på hjemmebane. Videre tror jeg rett og slett sammenfallende verdier hos ansatt og arbeidplass er en viktig kilde til indre motivasjon, som igjen fører til at arbeidsoppgaver utføres med økt kvalitet – at man gir det lille ekstra.Diagrammet ovenfor er inspirert av David Hamil og viser den ideelle jobb i kryssningspunktet mellom det du er god til, det du elsker å gjøre og det en arbeidsgiver er villig til å betale for. Dette illustrerer godt hvordan jeg ser for meg drømmejobben.

Tidligere i år var jeg og klassen min på besøk hos Google og Facebook sine europeiske hovedkvarter i Dublin. Etter besøket kan jeg konstantere at disse arbeidsplassene ser ut til å være enhver markedsfører og teknologi-entusiasts drøm. Selv om en arbeidsplass med vanvittige mengder gratis mat og fancy møterom kan virke fristende var det i hovedsak verdiene knyttet til nyskapning som vekket min interesse:

“Don’t be afraid to fail, but fail quickly”

Jeg ønsker å være del av en organisasjon som er sulten – tilpasningsdyktig. En organisasjon hvor ting skjer og hvor alle ansatte higer etter å hele tiden bringe bedriften et skritt videre. En viktig faktor for dette tror jeg er at bedriften har en kultur som åpner for muligheten til å gjøre feil. Jeg mener man må kunne begå små feil, lære av dem og utvikle en større suksess enn man ville oppnådd uten. Ved å alltid gjøre ting på «den trygge måten» vil resultater neppe bli så gode som de potensielt sett kunne blitt. For meg er det derfor viktig å finne en jobb hvor det er rom for nye løsninger og kreative ideer.

Scott Dinsmore mener at «å gjøre det umulige» er sentralt for å finne drømmejobben. I dette ligger det at ingenting egentlig er umulig. Vi gir ofte opp på ideer og ønsker fordi vi selv, eller de rundt oss, forteller oss at det vi ønsker er umulig. Min drømmejobb er hos en organisasjon som tror på at alt, med hardt arbeid, er mulig.

IMpossible

Videre er en viktig faktor i drømmejobben å kunne jobbe med noe jeg er god til og noe jeg synes er interessant. Jeg ønsker å jobbe med å skrive, planlegge, implementere, måle og analysere. En organisasjon hvor man framhever hverandres sterke sider, utfyller hverandres kompetanse og jobber på lag, er den riktige for meg. Jeg ønsker å bli god ved å lære nye ting av mine kollegaer, samt gjøre dem bedre ved å dele min kunnskap.

Som person trives jeg godt med gruppearbeid. Jeg føler ofte at de beste ideer og læringsprosesser framkommer av diskusjon i grupper. Det er derfor viktig for meg at mine kollegaer også er gode innen sitt fagområde og at man løfter hverandre, og bedriften, opp.

«You are the average of the five people you spend the most time with.” – Jim Rohn.

I løpet av de siste månedene har jeg blitt mer og mer overbevist om at digital markedsføring er et nøkkelord i uthevet skrift når det kommer til drømmejobben. Målet mitt er å finne en jobb som nettopp digital markedsfører i en bedrift med verdier som de nevnt ovenfor.

Føler du som leser dette innlegget at du kan tilby en arbeidsplass som tilsvarer min drømmejobb? Kontakt meg gjerne på hanlin7@outlook.com.

Øvrige kilder:
How to find work you love (Scott Dismore, Ted.com)

Fremhevet bilde

3 kommentarer til «Min drømmejobb»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *