Slik kan de få Max suksess på Snapchat

Svenske Max er en av europas eldste hamburgerkjeder og siden 2011 har de også solgt burgere til det norske folk. I dette innlegget ønsker jeg å belyse hvordan hamburgerkjeden kan dra nytte av å ta i bruk en mediekanal de ikke benytter seg av i dag – nemlig Snapchat.
Fortsett å lese «Slik kan de få Max suksess på Snapchat»

Vurdering av Lille Vinkel Sko sin nettbutikk

I dette innlegget skal jeg utføre en vurdering av nettbutikken Lille Vinkel Sko. Skobutikken er en av de første i bransjen som etablerte seg på nett allerede i 1999. Nettbutikken vil vurderes ut fra ti kriterier hentet fra ehandel.com.

Jeg vil vurdere nettbutikken på en skala fra 1-6 der 1 er det dårligste og 6 det beste. Dette er min personlige vurdering av nettsiden og på ingen måte en fasit.
Fortsett å lese «Vurdering av Lille Vinkel Sko sin nettbutikk»

Sosiale mediers rolle i maktfordeling og demokrati.

Aldri før har vi brukt så mye tid på nett som vi gjør nå. I 2015 brukte vi i gjennomsnitt 127 minutter på nett hver dag – en økning på syv minutter fra året før. Aldersgruppen 16-24 år var de ivrigste brukerne med 3 timer 33 minutter i døgnet. Bruken av sosiale medier øker også. Sammenlagt har nordmenn 13 967 000 profiler fordelt over 8 sosiale medier. Facebook og Youtube er de desidert største plattformene da henholdsvis 79,1 og 85,5 prosent av befolkningen er brukere av mediene.

Det er ikke bare tiden vi benytter på digitale medier som endrer seg, men også måten vi bruker dem på. Sosiale medier utvikler seg kontinuerlig og dekker stadig nye behov for sine brukere. Det siste året har annonseringen i sosiale medier endret seg – Snapchat introduserte sponsede linser og Facebook rullet ut annonseformen Canvas. Videre lanserte Facebook Instant Articles som utfordret mediehusenes forretningsmodell og Facebook at Work som potensielt sett kan revolusjonere internkommunikasjonen i bedrifter.
Fortsett å lese «Sosiale mediers rolle i maktfordeling og demokrati.»

Får ikke jobb uten erfaring og får ikke erfaring uten jobb

Karl Philip Lund har gitt oss i oppgave å skrive om et problem vi ønsker å løse. Problemet jeg ønsker å belyse er et paradoks jeg tror mange studenter og nyutdannede har kjennskap til: Man får ikke jobb uten erfaring og man får ikke erfaring uten jobb.

I løpet av min høyskoleutdanning pløyer jeg gjennom et tosifret antall pensumbøker hvert semester. Mengden teori anser jeg på ingen måte som problematisk da jeg i løpet av mitt utdanningsløp har blitt en kløpper på lesing, pugging og memorering av prosesser og prosedyrer. Det jeg derimot anser som utfordrende er mangelen på praktisk bruk/testing av de teorier og prosesser pensum framstiller. Det er tydelig at det ikke bare er jeg selv og mine medstudenter som anser dette som en mangel, men også våre fremtidige arbeidsgivere da erfaring står høyt opp på ønskelisten i de fleste stillingsutlysninger.
Fortsett å lese «Får ikke jobb uten erfaring og får ikke erfaring uten jobb»

Digitale markedsføringstrender 2016

For de fleste er det ikke lenger noen tvil om hvorvidt man bør satse på det digitale når man utvikler en markedsføringsstrategi. «Det digitale» rommer likevel så mangt og det kommer stadig nye verktøy og begreper innen faget. I dette innlegget ønsker jeg å se på tre digitale markedsføringstrender jeg tror blir avgjørende for 2016!

  • Ephemeral markedsføring gjennom Snapchat
  • Programmatisk annonsering
  • Videomarkedsføring

Fortsett å lese «Digitale markedsføringstrender 2016»

E-postmarkedsføring! Hvordan og hvorfor?

Karl Phillip Lund har tidligere postet et innlegg ved navn «kurs i e-postmarkedsføring». Dette innlegget, og den tilhørende Kahooten inspirerte meg til å se nærmere på dette markedsføringsverktøyet. Dette innlegget kan ses på som en snarguide til e-postmarkedsføring som besvarer hva, hvordan og hvorfor man bør bruke epost som markedsføringsverktøy.
Fortsett å lese «E-postmarkedsføring! Hvordan og hvorfor?»

Min drømmejobb

Da Karl Phillip Lund ga den digitale markedsføringsklassen min i oppgave å skrive et blogginnlegg om drømmejobben kjente jeg det knyte seg i magen. For hva er egentlig drømmejobben min? Som markedsføringsstudent er det vel ikke helt utenkelig at drømmejobben finnes et sted i denne bransjen, men drømmejobben i form av en konkret stilling i en bestemt bedrift er likevel ikke innlysende.
Fortsett å lese «Min drømmejobb»

Overvåkningsøkonomien

I forbindelse med den internasjonale personverndagen publiserte Teknologirådet og Datatilsynet en rapport kalt overvåkningsøkonomien. Rapporten tar for seg og knytter data fra undersøkelser opp mot vår økende utlevering av personopplysninger på nett. I den forbindelse har jeg fått i oppgave av Arne Krokan å skrive et innlegg relatert til de opplysninger som framgår av rapporten.

Den dominerende forretningsmodellen på internett er basert på overvåking. I det digitale nettsamfunn tilbys et økende antall tjenester gratis. De som tjener mest på at disse «gratistjenestene» er basert på overvåkning, er i stor grad tjenestene selv. Facebook, Google og til dels nettaviser lar oss benytte oss av deres tjenester kostnadsfritt mot at de mottar informasjon om oss og vår atferd på nett. Denne informasjonen selges videre på annonsebørser til høyestbydende.
Fortsett å lese «Overvåkningsøkonomien»

Søk smartere med Google Power Searching

Når du søker etter noe på Google tar det ikke mange millisekundene før du har side opp og side ned med mulig informasjon vedrørende ditt søk. Har du noen gang lurt på hvordan Google sorterer all informasjonen og bestemmer hva som er «rett» informasjon? Søkemotoren benytter seg jevnlig av en teknikk de kaller «crawling«. Dette går i praksis ut på at de på null komma niks føres fra side til side til side gjennom linker, til de har indeksert flere millioner sider. Videre velger Google hvilke av disse sidene du får som svar på ditt søk ved hjelp av flere kriterier. Eksempelvis om ordet du søker etter er i tittelen, i ingressen, URL-en. Hvor mange ganger søkeordet er nevnt og inneholder teksten synonymer? En rekke av disse spørsmålene blir stilt før du får et søkeresultat opp på din maskin.
Fortsett å lese «Søk smartere med Google Power Searching»

En innføring i The Business Model Canvas

En forretningsmodell skal presentere forretningsideen din og forklare hvordan du planlegger å omsette ideen til velfungerende drift. En forretningsmodell er et verktøy som hjelper deg selv å oppnå oversikt samtidig som den i stor grad er nødvendig å presentere for å oppnå støtte fra banker og innovasjon Norge, samt vekke investorers interesse.

The Business Model Canvas tar utviklingen av forretningsmodeller til et nytt nivå ved å muliggjøre visualisering gjennom ni konkrete dimensjoner. Denne modellen er langt fra statisk og derfor godt tilpasset idemyldring i startfasen, eller revudering av en allerede utviklet forretningsmodell. En kan tegne, skrive stikkord, benytte post-it-lapper som kan forflyttes og så videre – det er med andre ord gode muligheter for å imponere investorer rent visuellt. Dette er kanskje en av grunnene til at denne modellen har blitt så populær?
Fortsett å lese «En innføring i The Business Model Canvas»